Kærligt Design af Fødselsmiljø

Velkommen til GynZone Live: Birth solutions.
Denne webinar-række er onlineudgaven af GynZones årlige, tværfaglige symposium, hvor vi præsenterer kliniske tips, ekspertviden, gode ideer og produkter som kan bidrage til at skabe et sikkert og kærligt fødselsmiljø.

Du kan se oplæggene fra sidste symposium:
Perineal Care in Childbirth i vores arkiv.

Se tidligere oplæg fra symposiet

Oplægsholdere

Katrine Corfitz Kildedal. Chefjordemoder, Regionshospitalet Viborg

Bæredygtigt fødselsmiljø. Gode eksempler på løsninger i Viborg.
Oplægsholdere: Ledende jordemoder Katrine Corfitz Kildedal og kolleger Sandra T. Dahl og Kirsten Nordby.

11. januar 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg kl. 15:00-16:00

Ane Søby Eskildsen. Kommunikationschef, Chromaviso

Døgnrytme- og sanselys tilpasset fødslens faser. Brugerundersøgelser med personale fra Kolding sygehus.
Oplægsholder: Ane Eskildsen fra Chromaviso

14, januar 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, 14. Januar, 2021. kl. 15:00-16:00
English presentation, 17 PM, GMT+1 CPH time

Eva Sommer. Anæstesisygeplejerske hos Linde Gas

Lattergas og miljøet. Fokus på arbejdsmiljø for personale ved fødslen.

Oplægsholder: Anæstesisygeplejerske Eva Sommer

20. januar 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, kl. 12:00-13:00
English presentation, 15 PM, GMT+1 CPH time

Anna Knakkergaard. Læge og klinisk hypnoterapeut

Hypnose – en overset fødselshjælper
Oplægsholder: Anna Knakkergaard

27. januar, 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg kl. 10:00-11:00

Lillian Bondo. Jordemoder. Præsident for Nordisk Jordemoderforbund

Fire årtiers føderum og arbejdsrum i Danmark. Oplægsholder: Lillian Bondo

2. februar, 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, kl. 14:00-15:00
English presentation, 16 PM GMT+1 CPH time

Anne Mette Tonning, Hjemmefødselsjordemoder

Når familien designer fødselsrummet: Erfaringer med at arbejde i andre menneskers hjem ved hjemmefødsler.

5. februar, 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg kl. 09:00-10:00
English presentation 11 AM GMT+1 CPH time

Henrik Dybvad Larsen. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi

Sundhedspersonalets betydning for det kærlige fødselsmiljø belyst gennem to psykologiske teorier.

8. februar 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, kl. 15:00-16:00

Jordemoder Maj-Britt Schulze Romme. Sansefødestue - Fra idé til virkelighed

Præsentation med fotos fra sansefødestuer på Slagelse fødeafsnit. Hvordan jordemødre oplever, at arbejdet på sansefødestuer påvirker deres arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.

10. februar, 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, kl. 14:00-15:00
English presentation, 16 PM GMT+1 CPH time

Eva Wennerwald, Direktør i Wavecare

Design af tryghedsskabende sansefødestuer – miljøer skabt med det formål at øge tryghed og velbefindende for patienter, pårørende og personale.

11. februar, 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, kl. 14:00-15:00
English presentation, 16 PM GMT+1 CPH time

Tine Wrønding & Gitte Ulriksen

Obstetriske interventioner: Betyder sansestuer noget for fødslen? Erfaringer og forskning fra Nordsjællands Hospital, Hillerød.

25. februar, 2021. Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, kl. 15:00-16:00

Sponsorer