Bæredygtigt fødselsmiljø

Bæredygtigt fødselsmiljø. Gode eksempler på løsninger i Viborg.
Oplægsholdere: Ledende jordemoder Katrine Corfitz Kildedal og kolleger Sandra T. Dahl og Kirsten Nordby.

Tilmeld dig her:
Dansk oplæg, 11. januar 2021, kl. 15:00-16:00

Tilmeld dig det danske oplæg her

Viborg fødeafsnit – Et fødeafsnit med fokus på fødemiljø og bæredygtighed

Oplæg ved chefjordemoder Katrine Corfitz Kildedal samt jordemødrene Sandra T. Dahl og Kirsten Nordby

Fødeafsnittet i Viborg har gennem de sidste 2 år arbejdet med at få skabt bæredygtige omgivelser, som samtidig har fokus på at styrke det nye liv, gennem et beroligende og hjemligt fødemiljø.

Tilmeld dig til det danske oplæg, 11. januar 2021 kl. 15:00-16:00

Jordemødrene ønsker at tage jer med på en virtuel tur gennem Viborg Fødeafsnit, hvor de vil vise og fortælle om deres arbejde.

Siden slutningen af 2018 har to jordemødre, Kirsten Nordby og Sandra Dahl, samt Chefjordemoder Katrine Kildedal, arbejdet med, og dykket ned i fødemiljø og bæredygtighed. Fødeafsnittets møbler stod foran en stor udskiftning, og det blev hurtigt et område som blev meget interessant at dykke ned i. Hvordan kunne man skabe fødestuer med fokus på de hjemlige og beroligende omgivelser, samtidig med at bæredygtigheden var i højsæde?

På et fødeafsnit, hvor intense smerteoplevelser ofte spiller en stor rolle, gav det enormt stor mening at undersøge hvilke omgivelser der kan have en positiv effekt på menneskers smerteoplevelse, samt deres oplevelse af mestring. Undersøgelser viser at mennesker oplever større smertekontrol når rummet omkring dem er dekoreret med naturmotiver, særligt hvis disse kombineres med naturlyde. Derudover viser undersøgelser at patienter oftest foretrækker billeder som er rolige, lette at forstå og nemme af forholde sig til. Genkendeligheden i naturbilleder har derfor en beroligende effekt, og muligvis mindske oplevelsen af smerte, samt højne mestringen af denne. Den hjemlige og beroligende effekt er særlig vigtig under fødslen, da spontane fødselsforløb i høj grad har brug for at hormonet oxytocin får frit løb. I stressende situationer, vil adrenalin blive for dominerende, og fødslens naturlige forløb vil svækkes. Derfor fik alle fødestuer og undersøgelsesstuer, store fototapeter med beroligende naturmotiver. Derudover har alle fødestuer fået bluetooth-højtalere, så det er muligt at kombinere omgivelserne med naturlyde, eller musik som for den enkelte er beroligende.

 

Kork

I forbindelse med behovet for nye møbler på fødeafsnittet, var det en vigtig del af processen at kigge mod bæredygtige materialer. Her blev kork som materiale hurtigt interessant, fordi kork er et meget bæredygtigt materiale. Korkegen optager nemlig mere CO2, end det afgiver. Også når man medregner transport og produktion af korkprodukterne. Korkegen bliver 200 år gammel. Barken derfra kan høstes 15-18 gange i træets levetid. Denne skånsomme høstform bidrager i høj grad til træets bæredygtige egenskaber. Jordemødrene dykkede derfor ned i databladene omkring kork som materiale, og kunne se mange fordele ved at anvende korkskind på de nye møbler. De første korkmøbler flyttede i oktober 2019 ind på fødeafsnittet, og siden er resten af fødeafsnittets møbler blevet udskiftet med kork-møbler. Det betyder at naturen igen er et hovedfokus for indretningen på fødeafsnittet.

 

Bæredygtighed i bred forstand

Under arbejdet med fødemiljøet, har der været fokus på at skabe det trygge og hjemlige miljø. Når menneskets balance opretholdes, får det ve-stimulerende hormon oxytocin frit løb, hvilket også bidrager til at mindske stress. Dermed må det antages at familierne oplever bedre fødsler, med færre indgreb. Den bæredygtige fødsel, må være en fødsel med så få indgreb som muligt, samtidig med at den høje kvalitet bibeholdes. Et andet fokusområde har været forbrug af plastik og medicin. Jordemødrene har arbejdet med at se på diverse arbejdsgange, for at kunne mindske forbruget. Plastikprodukter som engangsplastik krus, plastik medicinbægre, lejepapir, engangssutteflasker og skiftesæt er fjernet helt fra afdelingen. Derudover er der set på hvordan noget medicin kan genanvendes, hvis det overholder alle hygiejniske forskrifter, samtidig med tydelig markering af hvornår medicinen er anbrudt.

Dermed kan vi se på den bæredygtige fødsel med flere forskellige øjne, og konkludere at det kun er fantasien der sætter grænser for en endnu mere bæredygtig fødsel.

Jordemødrene ønsker at tage jer med på en virtuel tur gennem Viborg Fødeafsnit, hvor de vil vise og fortælle om deres arbejde.

Link til artikel om fødselsmiljøet i Viborg: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/fodeafsnittet-i-viborg-indvier-fodestuer-med-fokus-pa-hjemlige-omgivelser-og-baredygtighed/

GynZone Live – Birth Solutions er en serie webinarer hvor vi deler kliniske tips, ekspertviden, gode ideer, og viden om produkter og løsninger som kan bidrage med at skabe kærlige og sikre fødselsmiljøer.

Sponsorer:
Dette webinar sponseres venligst af: Minding A/S, Vulva Enterprise, Linde Gas, Chromaviso, Wavecare, Azanta, PKA, Dam Kærgaard og Fjordblink.